top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Massa

Decor en kostuumontwerp

Een voorstelling over de explosieve kracht van de menselijke verbeelding.

Wat ons als mensen in staat stelt om in grote groepen samen te leven is een gedeeld geloof. Dat geloof, of het nu moreel, wetenschappelijk of religieus van aard is, bindt ons en drijft ons uiteen. Arthur Miller's The Crucible vormt de ruggengraat van een voorstelling over de vloek en de zegen van collectieve ficties. Ficties die werkelijkheid worden en zich zo diep in ons nestelen, dat ze ons gaan definiëren. Het zijn de ketenen die ons gevangen houden en tegelijkertijd onze bevrijders. Van de meest hysterische waanzin tot de nobelste heroïek, van de zuiverste liefde tot de meest wraakzuchtige tragiek.

Regie: Vincent van der Valk | Spelers: Jiska Mensink, Nora Korfker, Sweder de Sitter, Barbara Brink, Luca Bötzel, Julie Boellaard, Emile Rogissart, Annemarije Zoer

Foto's: Anna van Kooij

bottom of page